طرح توجیهی احداث واحد تولید توری پشه بند

طرح توجیهی احداث واحد تولید توری پشه بند

طرح توجیهی پیش رو در مورد محصول توری پشه بنداست .

 

این طرح صرفا به عنوان یک ایده سرمایه گذاری مطرح می شود .جداول و نمودارها تقریبی است و قابل استناد نیستند.

 

معرفی محصول طرح توجیهی

محصول مورد نظر در اين طرح توجیهی توليد پشه بند است. پشه بندها داراي انواع متنوعي است، لذا نوع مورد نظر پارچه هاي پردهاي توليد شده در سيستم راشل ميباشد. هر چه اين دسته از پارچه ها عمدتاً به عنوان پارچه پشه بند و تور در منازل و اماكن ديگر مصرف ميشوند، اما قابليت استفاده به عنوان پارچه هاي روتختي، روميزي، روكش صندلي و پارچه ها مشابه را نيز دارند . پشهبند جزء اولين وسايل غير شيميايي براي حفاظت بشر در مقابل صدمات حشرات بوده اند. توريهاي پشه بند معمولاً به شكل مستطيلي و دايرهاي در اندازههاي مش، رنگ و ابعاد مختلف توليد ميگردند. پشه-بندهاي مستطيلي را به صورت هاي  یک نفره، دونفره، خانوادگي در اندازههاي مش 156 تا 310 سوراخ در اينچ مربع در رنگهاي سفيد و سبز نظامي توليد ميگردد. پشه  بند هاي دايرهاي در ابعاد مختلف براي تختخواب هاي بزرگ و مسافرتي با حدود 156 تا 196 سوراخ در اينچ مربع و در رنگهاي سفيد، رنگ عاجي،
قرمز، سياه، قهوه اي نارگيلي، قرمز توت فرنگي به انضمام ديگر وسايل تزئيناتي توليد ميگردند .کد آیسیک محصول طرح توجیهی پیش رو به شرح ذیل می باشد.

معرفي كاربردهاي محصول طرح توجیهی

پارچه هاي توليد شده در اين واحد بيشتر براي مصرف بصورت پشه بند در طرحها و نقشههاي مختلف در منازل و ديگر اماكن استفاده ميگردد ولي از اين پارچه ها ميتوان همچنان به عنوان روتختي، رومبلي، روكش صندلي و در لباس ها و ديگر موارد مشابه مورد استفاده قرار داد .

بررسي سابقه مصرف محصول طرح توجیهی

ميزان مصرف پارچه هاي توري پشه بند در طول برنامه سوم روندي صعودي بوده كه با ميزان رشد جمعيت و افزايش سطح رفاه كشور همخوان بوده است. از آنجا كه جمعيت كشور با نرخ 5,1 در حال رشد ميباشد، لذا همواره انتظار ميرفت تا استفاده از كالاهاي مصرفي مردم افزايش يابد. با توجه به ظرفيتهاي موجود و واردات در صورتيكه ميزان مصرف طي برنامه سوم را جمع ميزان توليد و واردات در نظر گرفته شود، روند مصرف در طي اين 5 سال مطابق جدول زير خواهد شد. ضمناً باتوجه به روند مصرف در سالهاي گذشته، به روش حداقل مربعات نياز سال آتي كشور به صورت زير برآورد ميگردد .

تحليل ضرورت اجراي پروژه طرح توجیهی

با توجه به اينكه ميزان رشد مصرف منسوجات حداقل تا سطح معيني از درآمد يكي از شاخصهاي توسعه يافتگي محسوب ميگردد و كشور ما نيز حركت سريعي را در جهت توسعه اقتصادي پيش رو دارد، کارشناسان طرح توجیهی بر این عقیده اند که، علاوه بر افزايش ميزان مصرف به دليل افزايش جمعيت و افزايش سطح رفاه، ميزان مصرف سرانه نيز افزايش چشمگيري خواهد داشت. ميزان رشد مصرف منسوجات طي سالهاي بعد از انقلاب و خصوصاً پس از جنگ نيز مؤيد اين مطلب ميباشد.

البته اهميت بيشتر اين محصول متناسب با ناحيه مورد استفاده از آن و ميزان كنترل حشرات در آنجا است. به هر حال از آنجا كه گزش بعضي از حشرات ميتواند عوارض نامطلوب شديدي داشته باشد با توجه به تمامي پيشرفتهاي صورت گرفته در علم بشر لذا اين محصول همچون گذشته جزء نيازهاي جامعه بشري خواهد بود و با توجه به رشد جمعيت جهاني ميزان تقاضاي آن نيز افزايش خواهد يافت .

مواد اولیه، کمکی و مصرفی طرح توجیهی

كليه مواد مورد نياز براي توليد تورهاي پشه بند در داخل كشور قابل تأمين ميباشد. لذا براي توليد اين محصول نياز به محصولات وارداتي نميباشد و آنها را ميتوان در شركت الياف تهران، پلياكريل اصفهان و ديگر شركت هاي توليدي تهيه نمود. نخ هاي پلياستر با نمره 100 دنير براي توليد پرده نياز است. كه نخ هاي نمره 100 دنير كيلويي 300000 ريال در حال حاضر برآورد ميشود. اما از آنجا كه صنايع داخل
وابسته به بازار دنيا چه از نظر خدمات تكنولوژيكي و چه از نظر تهيه مواد اوليه و يا مواد افزودني است لذا با توجه به شرايط بازار جهاني و شرايط واردات مواد به كشور تحولات زيادي بر قيمت نخهاي مورد نياز مسلماً صورت خواهد پذيرفت .

 خلاصه بررسی مال طرح توجیهی

طرح توجیهی احداث واحد تولید توری پشه بند

روش تولید  طرح توجیهی

پارچههاي پردهاي راشل را به طور كلي به چهار روشهاي مختلفي ميتوان توليد نمود كه عبارتند از : پارچه هاي توري ساده ، پارچه هاي توري راشل ساده ، پارچه هاي توري راشل ساده شامل پارچههاي توري ساده است كه داراي طرح سند فلاي ميباشد ، پارچه توري كتن .
پارچه پشه بند راشل بر روي ماشين بافندگي حلقوي تاري توليد ميگردد. ماشينهاي بافندگي حلقوي تاري در دو نوع كتن و راشل ميباشند. ماشينهاي كتن جهت بافت پارچه هاي ساده با توليد زياد و ظريف كاربرد دارندنخ. هاي مصرفي در ماشينهاي كتن معمولاً نخ هاي نايلوني و يا پلياستر يكسره در دو نوع تخت و يا تكسچره شده ميباشند . بطور كلي هر ماشين بافندگي حلقوي تاري شامل قسمتهاي مختلفي است، كه عبارتند از: مكانيسم پيچش پارچه، متوقف كننده، طراحي بافت و تغذيه نخ تار، ميله هاي سوزن، راهنماي نخ تار، سينكرهاي نگهدارنده پارچه و غيره .

بازار هدف طرح توجیهی

طی تحقیقات به عمل آمده در طرح توجیهی پیش رو بازار هدف محصول این طرح توجیهی بازار داخلی در مناطق پرتراکم است.

دانش فني پروژه طرح توجیهی

بافت تور ساده از سرعت توليد بالا و هزينه پايين نسبت به ديگر انواع ماشين راشل برخوردار است و عدم توانايي طراحي در بافت اين نوع از تورها به عنوان مانعي براي عموميت يافتن مصرف آن خواهد گرديد. پارچه هاي پردهاي راشل با مكانيسم طراحي زنجير طرح احتياجي به انرژي مصرفي زياد براي به گردش در آوردن زنجيرهاي طولاني دارند و به دليل استفاده از شانههاي اضافي و زنجير طرح، از قيمت زيادي نسبت به ساير ماشينآلات برخوردار خواهند بود. عرض طرح در اين ماشين محدوديت داشته و طول طرح بستگي به طول زنجير طرح دارد. حسن اين ماشين اين است كه قابليت طراحي آن نسبت به كتن بيشتر و لي قيمت آن نسبت به آنها كمتر است .

طرح توجیهی احداث واحد تولید توری پشه بند

محل‌های پیشنهادی اجرای پروژه ی  طرح توجیهی

استان های گيلان، مازندران، گلستان، خوزستان، هرمزگان .

نتیجه‌گیری از طرح توجیهی و پیشنهاد

همانطور كه در بخشهاي قبل ذكر شد با توجه به ميزان توليد، واردات و صادرات توري پشه بند، روند مصرف اين محصول در طي سالهاي اخير در حال افزايش و اين در حالي است كه صادرات و واردات اين محصول روند نزولي دارند. طبق پيشبينيهاي انجام شده روند مصرف و توليد اين محصول صعودي بوده و تا سال 90 ميزان مصرف به مقدار 8908 تن و مقدار توليد به 12092 تن خواهد بود و اين بدين معني است.

كه مازاد توليد اين محصول در كشور به 3184 تن خواهد رسيد. پيشبيني ها حاكي است كه واردات در سال 90 حدوداً 20 تن و صادرات در سالهاي 89 و 90 كاملاً قطع ميشود. و در طي اين زمان تقاضا و عرضه روند صعودي را طي خواهند نمود ولي با تمامي اين شرايط در سال  90 با 3194 تن مازاد عرضه مواجه خواهيم بود.

منابع طرح توجیهی:

اداره كل اطلاعات و آمار وزارت صنايع و معادن.
مركز اطلاعات و آمار وزارت بازرگاني.
كتاب "مقررات صادرات و واردات سال 1386"، انتشارات شركت چاپ و نشر بازرگاني.
پايگاه اطلاع رساني مركز آمار ايران.
سازمان توسعه تجارت ايران.
سازمان صنايع كوچك و شهرك هاي صنعتي ايران.
پايگاه اطلاع رساني مركز پژوهشهاي مجلس جمهوري اسلامي ايران.
  نمايندگي شركتهاي توليدكنندگان ماشين آلات.

خلاصه برخی ایده های سرمایه گذاری

 


*درصورت نیاز به تدوین طرح توجیهی می توانید با موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق تماس حاصل فرمایید.نظرتان را ثبت کنید

بیخیال