خلاصه طرح‌های توجیهی مرتبط با نیروگاه بادی 50 مگاواتی