فرم ثبت نام برای جذب سرمایه گذارخارجی

عنوان پروژه: *
صنعت:
خدمات/محصولات:
میزان سرمایه گذاری مورد نیاز:
محل پروژه (منطقه آزاد, منطقه ویژه اقتصادی) ):
تلفن همراه: *
شما کجا هستید؟:  
استان:
شهر:
پست الکترونیک: *
شرح پروژه:
 
کد امنیتی:
   
         
* فیلدی را مشخص می کند که حتما باید پر شود.


در صورت نیاز به ارسال اطلاعات کاملتر فرم کامل را پر کنید و به ایمیل موسسه(invest@sepinud.com) ارسال فرمایید