پرسشهای متداول طرح توجیهی
هزینه طرح توجیهی چقدر است ؟ما طرح توجیهی آماده یا طرح های تهیه شده بر اساس فورمت ها و تمپلیت های موجود نداریم . قبل از اینکه ما بتوانیم قیمت پروژه شما را تخمین بزنیم ما نیاز داریم تا شرایط پروژه شما را بدانیم . اهداف پروژه ، زمان بندی ، بودجه ، اسکوپ میزان آورده شما ، میزان سرمایه گذاری و .... از جم...

اخذ مجوزها
  اخذ مجوزباپیچیده تر شدن سیستم های اداری و بوروکراتیک اخذ مجوز از متولیان مربوط یکی از فرایند های زمانبرو انرژی بری است که سرمایه گذاران با آن مواجهند . برای گرفتن این مجوزها گاه پرکردن جداولی در حد یک طرح امکان سنجی مقدماتی per-fs نیاز است و گاه نیز باید یک طرح امکان سنجی کامل در حد طرح توجی...

طرح توجیهی فنی اقتصادی(Feasibility Study) - موسسه سپینود شرق
طرح توجیهی فنی-اقتصادی یا طرح امکان سنجی نقطه آغازین هر پروژه سرمایه گذاری است به عبارت دیگر هر سرمایه گذاری از ایده آغازینی سرچشمه می گیرد مطالعات امکان سنجی با بررسی هر ایده یا فرصت سرمایه گذاری، امکان پذیری طرح را در ابعاد متفاوت بررسی می کند.طرح توجیهی فنی اقتصادی یا گزارش امکان سنجی، مطالعات پا...

فهرست مدارک مورد نیاز گزارش طرح‌های امکان‌سنجی (F.S) یا طرح توجیهی
طر ح توجیهی (ایجاد، توسعه و انتقال) ردیف  شرح الف فهرست مدارک مورد نیاز سابقه متقاضی شامل: 1 تصویر: اساس نامه  ، اظهارنامه ثبت شرکت  ، آگهی تاسیس شرکت در روزنامه رسمی 2 تصویر: آگهی روزنامه رسمی آخرین تغییرات (نام شرکت  ، سرمایه  ، سهامداران ...

سرفصل های طرح توجیهی
  مطالعات طرح توجیهی (Feasibility Study) تصمیم گیری در مورد پروژه های سرمایه گذاری به نتیجه مطلوب می رساند . قبل از تصمیم گیری درباره هر پروژه ابتدا باید آنرا به طور همه جانبه بررسی و ارزیابی نمود . بعد از تعیین دقیق هدف ها ، باید آمار و اطلاعات جامعی درباره جوانب مختلف پروژه طرح توجیهی فنی- ا...

دوره آموزشی تخصصی طرح امکانسنجی (طرح توجیهی)
  هدف دوره: آشنایی با نحوه تهیه و تدوین طرح امکان سنجی (جهت تامین مالی طرح های سرمایه گذاری با رویکرد بانکی) با توجه به استاندارها و رویکردهای صندوق توسعه ملی و سیستم بانکیمحتوای دوره: * اهداف طرح توجیهی* کاربردهای طرح توجیهی* مشخصات طرح توجیهی مورد قبول سیستم بانکی* اجزای اصلی یک طرح توجیهیم...

آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی با نگاهی به سرفصل های طرح امکانسنجی
  هدف دوره: آشنایی با فرآیند دریافت تسهیلات در بانک ها و صندوق توسعه ملی و نحوه تهیه و تدوین طرح امکانسنجی (توجیه فنی- اقتصادی)مدرسین دوره :محمدرضا شریف، محسن شریفمحتوای دوره: 1- اولویت دریافت تسهیلات ریالی و ارزی صندوق توسعه ملی در شرایط جاری        &nb...

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک صنعت و معدن
چارچوب شرح خدمات تهيه طرح توجيهي بانک صنعت و معدنالف- سابقه متقاضي :شامل :1- سوابق ثبتی شركت:نام و نوع شرکت – تاریخ، شماره و محل ثبت – سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت -محل دفتر مركزي – موضوع فعالیت  و کلیه تغییراتقانونی و اصلی ثبت شده با ذکر تاریخ آگهی و نوع تغییرات2- ...

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملی
  سرفصل های گزارش فنی – اقتصادی طرح ها از نگاه بانک ملی دستورالعمل نحوه تدوین گزارش توجیهی توسط مشاوران و الزامات 1- هدف: تشریح نحوه تهیه گزارش های توجیهی طرحهای متقاضیان دریافت تسهیلات توسط شرکتهای مشاور عضو کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی و تدوین فرآیند...

فرمت امکان سنجی و طرح توجیهی بانک ملت
  بانک ملت سرفصلها و نكات لازم الرعايه در تدوين بررسي طرح هاي مد نظر در گزارشات تهيه شده از سوي شركت هاي زير مجموعه كانون مشاوران الف- سابقه متقاضي : 1. سوابق ثبتی شركت: نام و نوع شرکت – تاریخ، شماره و محل ثبت – سرمایه اولیه ثبت شده و سرمايه فعلي شركت -محل دفتر مركزي &...