تاریخ انتشار: 1393/10/22
تعداد بازدید: 2006

مشاوره مدیریت


رقابت جهانی و انتظارات جوامع دستخوش تغییر، نیازهای مدیریتی جدیدی ایجاد کرده‌اند. مفاهیم مشارکت، توانمندسازی، کار گروهی، انعطاف و نظایر اینها به مسئله روز مدیران تبدیل شده‌اند. علاوه بر این تقاضای جدیدتر برای بهره‌وری و ایجاد مزیت رقابتی از طریق کارا تر کردن عملیات، بهره‌گیری از تکنولوژی‌های جدید، لزوم افزایش کیفیت و جلب رضایت مصرف‌کنندگان را نیز باید در نظر گرفت. در چنین شرایطی است که اهمیت بهره‌گیری از دانش نوین مدیریت بیشتر احساس می‌شود.

خدماتی که موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در این زمینه ارائه می‌دهد عبارتند از:


  •     انجام پروژه‌های بهبود بهره‌وری
  •     مطالعات عارضه یابی
  •     مدل تعالی سازمانی (EFQM)
  •     طراحی ساختار سازمانی
  •     بهبود فرایندها
مطالب مرتبط

برچسب ها: انجام پروژه‌های بهبود بهره‌وری, مشاوره مدیریت, طراحی ساختار سازمانی, بهبود فرایندها