پروژه های انجام شده طرح توجیهی

در این دپارتمان بالغ بر دویست طرح توجیهی (امکان‌سنجی) تدوین شده است که بسیاری از این طرح‌ها در بانک‌های مختلف مورد ارزیابی قرار گرفته، و در ارکان اعتباری مصوب شده‌اند. برخی در صندوق توسعه ملی در دست بررسی هستند و گروهی نیز پس از دریافت تسهیلات به مرحله اجرا در آمده‌اند. طرح‌های امکان‌سنجی تدوین شده در پنج گروه مختلف موضوعی تقسیم‌بندی شده‌اند.


ادامه مطلب...

پروژه های انجام شده در حوزه مطالعه بازار( تحقیقات بازار)

پروژه های انجام شده در حوزه مطالعه بازار (تحقیقات بازار)به شرح زیر است:


ادامه مطلب...

پروژه های انجام شده در حوزه مدیریت پروژه

پروژه های انجام شده در حوزه مدیریت پروژه به شرح زیر است:


ادامه مطلب...