تعداد بازدید: 1079

انجمن مدیریت راهبردی ایران

 

انجمن مدیریت راهبردی ایران یک مؤسسه غیر انتفاعی و با رویکرد علمی‌– پژهشی و آموزشی است. هدف انجمن بهره‌گيري از تمامي ظرفيت علمي دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌هاي كشور و دانش مديريت جهان براي ارتقاء کمی و کیفی نیروهای متخصص در حوزه مدیریت استراتژیک، توسعه و بهبود وضعیت آموزش و پژوهش در این حوزه و نیز پیشبرد اهداف و افزایش توان مدیریت درکشور است.

موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق به‌عنوان یک موسسه علمی‌– پژهشی و آموزشی به سهم خود از اهداف این انجمن در جهت پاسداشت جایگاه تخصصی مدیریت راهبردی و اطمینان بخشی به مشتریان دریافت کننده خدمات و همچنین فراهم سازی زمینه های خلق فکر های نو و کمک به تجاری سازی آن ها حمایت کرده است.

مطالب مرتبط
  • مطالب مفید
  • آرشیو مقالات

  • برچسب ها: انجمن مدیریت راهبردی ایران