چرا سپینود

پاسخ گفتن به اینکه چرا باید ما را بعنوان مشاور انتخاب کنید پاسخ به این سوال است که سپینود چه وجه تمایزی با دیگران دارد که باید انتخاب شود . تلاش کرده  ایم که این وجه تمایز را در چند عبارت کلیدی خلاصه کنیم .


ادامه مطلب...

درباره سپینود شرق


موسسه مطالعات راهبردی سپینود شرق در سال 1385 با همت گروهی از اساتید و کارشناسان متخصص در رشته‌های صنایع، مدیریت و اقتصاد با هدف فعالیت در زمینه تحقیق،.....


ادامه مطلب...

هیأت موسس و همکاران

اعضاء هیئت موسس

محسن شریف
عضو هیئت مدیره و مدیر عامل

دکتر عمران محمدي

عضو هیئت موسس و مشاور بهره‌وری

دکترعلي بزرگي
عضو هیئت موسس و مشاور مدیریت استراتژیکهمکاران

سید مجدالدین مقیمی

مشاور ارشد اقتصادی

دکتر مهدی کنعانی

مشاور ارشد اقتصادی

دکتر علیرضا سلوک دار

مشاور ارشد اقتصادی

دکتر شهرزاد یزدان پناه اردکانی

مشاورحقوقی


ارزش‌های محوری Core Values

ارزش‌های محوری Core Values  موسسه سپینود شرق به شرح ذیل است:


ادامه مطلب...

درباره نام ولوگو

 سپینود به معنای پاک و پاکیزه، نامی اصالتاً ایرانی است که در شاهنامه هم ذکر شده است. به معنای برفی که در بهشت می آید هم آمده است لوگوی سپینود، تداعی کننده دو تکه یک پازل است.........


ادامه مطلب...

چشم‌انداز Vision (افق 1400) و بیانیه ماموریت

ما یک مشاور سرمایه­ گذاری روبه رشد و متعالی و یکی از ده شرکت‌ برتر مشاوره سرمایه­ گذاری با توان انجام خدماتی منطبق............


ادامه مطلب...

دانلود رزومه و کاتالوگ

برای دانلود فایل رزومه و کاتالوگ موسسه سپینود شرق به لینکهای زیر مراجعه فرمایید.

دانلود رزومه

دانلود کاتالوگ


ادامه مطلب...

گواهی حسن انجام کار

گواهی حسن انجام کار برخی شرکتهایی که  کارفرمای سپینود شرق بوده اند به شرح زیر است :


ادامه مطلب...